Słownik wyrazów bliskoznacznych

synonimy.postis.org
6 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |

Synonim ułomność

ułomność - grupa synonimów 1: Bez kategorii

kalectwo, niedorozwój, niepełnosprawność, upośledzenie, wada,

ułomność - grupa synonimów 2: Bez kategorii

narowy, niedoskonałość, niekorzyść, przypadłość, przywara, słabostka, słabość, śmiesznostka, ujemna strona, wada charakteru, arogancja, bezczelność, buta, butność, chucpa, czelność, hucpa, impertynencja, nadętość, pyszałkowatość, tupet, zarozumiałość, zuchwalstwo, zuchwałość, dwulicowość, fałsz, hipokryzja, nieszczerość, obłuda, udawanie, zakłamanie, gnuśność, lenistwo, nieróbstwo, nygusostwo, obijanie się, opieszałość, próżniactwo, mania wielkości, megalomania, poczucie wyższości, niegrzeczność, nieuprzejmość, skąpstwo, sknerstwo, lichota, marność, próżność, perfidia, przewrotność, zakłamanie, gadatliwość, gadulstwo, cudzołóstwo, niedochowanie wierności, niewierność, przyprawianie rogów, skok w bok, zdrada, egoizm, interesowność, samolubstwo, sobkostwo, zapatrzenie we własny pępek, dogmatyzm, fanatyzm, ślepa wiara, zaślepienie, minoderia, mizdrzenie się, nietolerancja, nietolerancyjność, egocentryzm, egotyzm, narcyzm, samouwielbienie, brak uczciwości, nieuczciwość, nadużywanie, nieumiarkowanie, rozpusta, snobizm, snobowanie się,

ułomność - grupa synonimów 3: Bez kategorii

niemoc, słabość,

Kategoria synonimu : -

Tagi powiązane z:ułomność

Słownik synonimów ułomność :: synonim ułomność :: Wyrazy bliskoznaczne (wyrażenia, definicje, wyrazy, frazy) ułomność :: ułomność definicja::

Popularne synonimy w innych językach

boxeador :: aibíomar :: nirvana ::