Słownik wyrazów bliskoznacznych

synonimy.postis.org
6 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |

Synonim uchodźcy

uchodźcy - grupa synonimów 1: Bez kategorii

wysiedleńcy,

Kategoria synonimu : -

Definicja słowa/frazy uchodźcy:

Uchodźca – (w rozumieniu potocznym) osoba, która musiała opuścić teren, na którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności. Zagrożenie to jest najczęściej związane z walkami zbrojnymi, klęskami żywiołowymi, prześladowaniami religijnymi bądź z powodu rasy lub przekonań politycznych.

Tagi powiązane z:uchodźcy

Słownik synonimów uchodźcy :: synonim uchodźcy :: Wyrazy bliskoznaczne (wyrażenia, definicje, wyrazy, frazy) uchodźcy :: uchodźcy definicja::

Popularne synonimy w innych językach

afsplitsing :: близорукий :: utnämna ::