Słownik wyrazów bliskoznacznych

synonimy.postis.org
6 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |

Synonim uczelnia

uczelnia - grupa synonimów 1: Bez kategorii

studia, szkoła główna, szkoła wyższa, akademia, uniwerek, uniwersytet, wszechnica, polibuda, politechnika, instytucja oświatowa, placówka edukacyjna, placówka kształcąca, placówka oświatowa,

Kategoria synonimu : -

Definicja słowa/frazy uczelnia:

Uczelnia, także szkoła wyższa – jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub prywatna działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub w przypadku uczelni kościelnych na podstawie umowy Rządu RP z władzami odpowiedniego kościoła. W polskim systemie edukacji jest to szkoła kształcąca absolwentów liceów i techników, którzy zdali egzamin maturalny. Studia I stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, II stopnia – magistra, magistra inżyniera. Niektóre kierunki mają jednak formę jednolitych studiów magisterskich i kończą się one uzyskaniem tytułu magistra lub lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii. Ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pozwala kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Tagi powiązane z:uczelnia

Słownik synonimów uczelnia :: synonim uczelnia :: Wyrazy bliskoznaczne (wyrażenia, definicje, wyrazy, frazy) uczelnia :: uczelnia definicja::

Popularne synonimy w innych językach

volume unit :: jít na nervy :: brevi manu ::