Słownik wyrazów bliskoznacznych

synonimy.postis.org
6 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |

Synonim usprawiedliwienie

usprawiedliwienie - grupa synonimów 1: Bez kategorii

motywacja, motywować, tłumaczenie, umotywowanie, uzasadnienie, wyjaśnienie, wytłumaczenie,

usprawiedliwienie - grupa synonimów 2: Bez kategorii

obrona, uzasadnienie,

usprawiedliwienie - grupa synonimów 3: Bez kategorii

wymówka,

Kategoria synonimu : -

Definicja słowa/frazy usprawiedliwienie:

Usprawiedliwienie – termin w teologii chrześcijańskiej oznaczający uczynienie człowieka grzesznego sprawiedliwym w oczach Bożych, takim, jak gdyby wypełnił obowiązujące go przykazania. Termin "usprawiedliwienie" (gr. δικαιοω, w transkrypcji łacińskiej dikaioō - uczynić sprawiedliwym) występuje w Liście do Rzymian, Galacjan, Liście do Tytusa oraz w Liście Jakuba, zaś sama koncepcja usprawiedliwienia występuje w wielu księgach Starego i Nowego Testamentu.

Nauka o usprawiedliwieniu została najpełniej opisana przez Apostoła Pawła w jego listach, głównie w Liście do Rzymian. Według apostoła usprawiedliwienie wynika z następujących założeń:

  • doskonałość zakonu (prawa) Bożego oraz konieczność jego doskonałego przestrzegania by osiągnąć zbawienie dzięki niemu,
  • powszechność grzechu – wszyscy rodzą się w grzechu oraz popełniają wiele grzechów uczynkowych, zasługując tym samym na potępienie.
  • niemożliwość doskonałego przestrzegania zakonu wskutek powszechności grzechu – stąd konieczność uzyskania darmowej łaski usprawiedliwienia z wiary w Jezusa Chrystusa .

Tagi powiązane z:usprawiedliwienie

Słownik synonimów usprawiedliwienie :: synonim usprawiedliwienie :: Wyrazy bliskoznaczne (wyrażenia, definicje, wyrazy, frazy) usprawiedliwienie :: usprawiedliwienie definicja::

Popularne synonimy w innych językach

chauler :: hairy :: proveditelný ::