Słownik wyrazów bliskoznacznych

synonimy.postis.org
6 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |

Synonim ustrój polityczny

ustrój polityczny - grupa synonimów 1: Bez kategorii

forma rządów, reżim, ustrój, despotyzm, tyrania, autokracja, jedynowładztwo, samodzierżawie, samowładztwo, republika, rzeczpospolita, demokracja, ludowładztwo, władza ludu, monarchia, ustrój monarchiczny, oligarchia, ustrój oligarchiczny, dyktatura, teokracja, totalitaryzm, totalizm, ustrój totalitarny, ustrój totalny,

Kategoria synonimu : -

Tagi powiązane z:ustrój polityczny

Słownik synonimów ustrój polityczny :: synonim ustrój polityczny :: Wyrazy bliskoznaczne (wyrażenia, definicje, wyrazy, frazy) ustrój polityczny :: ustrój polityczny definicja::

Popularne synonimy w innych językach

agglutinin :: rozsudek :: acht geben ::