Słownik wyrazów bliskoznacznych

synonimy.postis.org
6 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |

Synonim ustrój

ustrój - grupa synonimów 1: Bez kategorii

forma rządów, reżim, ustrój polityczny, despotyzm, tyrania, autokracja, jedynowładztwo, samodzierżawie, samowładztwo, republika, rzeczpospolita, demokracja, ludowładztwo, władza ludu, monarchia, ustrój monarchiczny, oligarchia, ustrój oligarchiczny, dyktatura, teokracja, totalitaryzm, totalizm, ustrój totalitarny, ustrój totalny,

ustrój - grupa synonimów 2: Bez kategorii

organizm, system, układ,

Kategoria synonimu : -

Tagi powiązane z:ustrój

Słownik synonimów ustrój :: synonim ustrój :: Wyrazy bliskoznaczne (wyrażenia, definicje, wyrazy, frazy) ustrój :: ustrój definicja::

Popularne synonimy w innych językach

discoidal :: chiaroveggente :: jaspe ::