Słownik wyrazów bliskoznacznych

synonimy.postis.org
6 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |

Synonim uszkodzenie

uszkodzenie - grupa synonimów 1: Bez kategorii

defekt, niedociągnięcie, skaza, wada, awaria, feler, mankament, niewielka wada, usterka,

Kategoria synonimu : -

Definicja słowa/frazy uszkodzenie:

Uszkodzenie obiektu eksploatacji jest to przypadek losowy, powodujący utracenie chwilowe lub stałe zdatności obiektu. Po dokonaniu remontu lub naprawy powraca się do pełnej lub częściowej zdatności. Uszkodzenie następuje wtedy, gdy wartości parametrów danego obiektu eksploatacji nie są w normie i przekraczają jego graniczne wartości wytrzymałości.

Często uszkodzenie definuje się jako przejście obiektu pracującego według modelu dwustanowego ze stanu zdatności do stanu niezdatności. Ponieważ często rozpatruje się modele pracujące w kilku stanach, należy również zdefiniować uszkodzenie dla takich modeli.

Rodzaje uszkodzeń:

  • stopniowe
  • nagłe
  • usuwalne
  • nieusuwalne
  • krytyczne
  • ważne
  • mało ważne
  • nieistotne

Tagi powiązane z:uszkodzenie

Słownik synonimów uszkodzenie :: synonim uszkodzenie :: Wyrazy bliskoznaczne (wyrażenia, definicje, wyrazy, frazy) uszkodzenie :: uszkodzenie definicja::

Popularne synonimy w innych językach

carrera, estudios, diploma, doctorado :: sottinteso :: forge ::