Słownik wyrazów bliskoznacznych

synonimy.postis.org
6 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |

Synonim uwaga

uwaga - grupa synonimów 1: Bez kategorii

adnotacja, dopisek, glosariusz, komentarz, notatka, notka, posłowie, postscriptum, przypis, wzmianka, zapisek, glosa, odręczna uwaga, odręczny dopisek,

uwaga - grupa synonimów 2: Bez kategorii

atencja, baczenie, baczność, czujność, wzgląd,

uwaga - grupa synonimów 3: Bez kategorii

obserwacja, spostrzeżenie,

uwaga - grupa synonimów 4: Bez kategorii

obwieszczenie, ogłoszenie, ostrzeżenie, zawiadomienie,

uwaga - grupa synonimów 5: Bez kategorii

ostrzeżenie, przestroga, aluzja, docinek, insynuacja, przycinek, przymówka, przytyk, uszczypliwa uwaga, admonicja, napomnienie, przygana, upomnienie,

Kategoria synonimu : -

Definicja słowa/frazy uwaga:

Uwaga - ogólne określenie wielu procesów poznawczych odpowiedzialnych za:

  • utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percepcji lub innych zachowań. Podtrzymywanie stanu oczekiwania na pojawienie się pewnych bodźców;
  • wyodrębnianie istotnych elementów z pola percepcyjnego (np. wzrokowego, słuchowego) i tłumienie elementów nieistotnych (koncentracja uwagi);
  • odpowiednio zorganizowany przebieg danej czynności psychicznej, dbanie o to aby uboczne procesy go nie zakłócały;
  • zdolność zaangażowania się w analizę danego bodźca i umiejętność oderwania się od jednego bodźca i skupienie się na innym.

Tagi powiązane z:uwaga

Słownik synonimów uwaga :: synonim uwaga :: Wyrazy bliskoznaczne (wyrażenia, definicje, wyrazy, frazy) uwaga :: uwaga definicja::

Popularne synonimy w innych językach

instinktivt :: limpiador, lustrador :: diatriba ::