Słownik wyrazów bliskoznacznych

synonimy.postis.org
6 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z |

Synonim nieuczciwy

nieuczciwy - grupa synonimów 1: Bez kategorii

bezprawny, niedozwolony, nieprzepisowy, niezgodny z prawem,

nieuczciwy - grupa synonimów 2: Bez kategorii

dwulicowy, fałszywy, nieszczery, obłudny, zakłamany, załgany,

nieuczciwy - grupa synonimów 3: Bez kategorii

niecny, niegodziwy, nieobiektywny, nieprawy, niesprawiedliwy, stronniczy, subiektywny, tendencyjny, uprzedzony, bezprawny, niedozwolony, nieprzepisowy, niezgodny z prawem, biorący w łapę, przekupiony, przekupny, skorumpowany, sprzedajny, zepsuty, bezpodstawny, bezprzyczynowy, bezzasadny, gołosłowny, niesłuszny, niesprawiedliwy, nieusprawiedliwiony, nieuzasadniony, niezasadny, niezasłużony, niezawiniony, niezrozumiały,

nieuczciwy - grupa synonimów 4: Bez kategorii

nielojalny, nierzetelny,

Kategoria synonimu : -

Tagi powiązane z:nieuczciwy

Słownik synonimów nieuczciwy :: synonim nieuczciwy :: Wyrazy bliskoznaczne (wyrażenia, definicje, wyrazy, frazy) nieuczciwy :: nieuczciwy definicja::

Popularne synonimy w innych językach

monegaskisch :: взбелениться :: följd ::